Miljö & hållbarhet

Vårt mål är att erbjuda dig ett miljömedvetet alternativ för din dagliga rengöring. Genom att erbjuda produkter i större förpackning med närproducerade råvaror minskar vi miljöpåverkan i produktion och transport. Det gör att vi kan genom våra kunder bidra till en mer hållbar konsumtion.

I första hand strävar vi alltid efter att minska miljöpåverkan med våra produkter, råvaror och transport. I de fall då miljömärkta produkter inte kan möta upp högt ställda krav på svårt nedsmutsade ytor eller områden gör vi ett medvetet undantag på miljömärkning för att uppnå förväntat resultat. Istället kompenserar vi med större volym i förpackning (mindre hantering av emballage och kartonger) och svensk tillverkning som resulterar i kortare transportsträckor ut till våra kunder.

En hållbar produktion

Tillsammans med våra leverantörer arbetar vi för en hållbar miljö. All tillverkning sker under ISO 14001:2015 reglemente där vi arbetar efter riktlinjerna för miljörevision, miljömärkning, livscykelanalys och miljöprestanda. All tillverkning är certifierad enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2015. En stod del av våra produkter är märkta med Svanenmärket, Astma och Allergiförbundet eller Gröna Kvisten.

Miljöpolicy

Genom effektiva miljöanpassade produkter ska vi bidra till en bättre miljö på ett långsiktigt sätt. Vi arbetar proaktivt för att minimera miljöpåverkan till förmån för en hållbar framtid. På Sunda strävar vi efter att ha en ständig förbättring gällande miljötänket i företaget. Vi utbildar våra medarbetare i miljömedvetenhet som en del i ledet att agera efter vår vision om en hållbar framtid. Genom att leverera koncentrerade produkter på storpack minskar vi automatiskt det ständigt växande sopberget. Med en tillverkning i Sverige och Skandinavien minskas utsläppen genom kortare transportvägar direkt till kund.

Gävle 2019-10-09
Pär Dybeck
VD Sunda AB