Case: ICA Supermarket Strömsbro

Case: ICA Supermarket Strömsbro

Private label projektet är ett lokalt samarbete tillsammans med ICA Supermarket Strömsbro i Gävle med en satsning att förse ICA Supermarket Strömsbros kunder med kvalitativ rengöring till hemmet som bringar stolthet i den lokala kopplingen till Strömsbro i omnejd.

Bakgrund

Gisela och Anders öppnade portarna till ICA Supermarket Strömsbro under 2018 och har sedan dess haft trogna kunder med en fantastisk butik med unik känsla som verkligen står ut. Rengöringsserien ska stärka den lokala kopplingen och att knyta an till den lokala omgivningen och invånarna i Strömsbo med omnejd. 

Ett renare Gävle tillsammans

Med likvärdiga värdegrunder där värdeord som lokalt, medvetet val och "Vi gör Gävle renare" var av vikt gick Sunda och ICA Strömsbro samman. Värdeorden sattes till verklighet med noga utvalda produkter. Rengöringsserien är en lokal satsning för att tillgodose produkter anpassade för ICA Strömsbros kunder och bringa stolthet i den lokala kopplingen till Strömsbro med omnejd. Budskapet blev även på print och en ICA Strömsbro-inspirerad vimpel med värdeorden tog form som nu pryder alla rengöringsprodukter i serien. Serien består idag av sex rengöringsmedel för kök, disk och tvätt i flytande form. Dofter och design är inspirerat av den lokala omgivningen.

En lansering med pompa och ståt togs till verkligen under oktober 2020 där vi på Sunda och ICA Supermarket Strömsbro samverkade och tillsammans lanserade produkterna ute i butik.  

Besök ICA Strömsbro Facebook →

Tillbaka till blogg