ph-skalan

Vissa organismer överlever endast mellan vissa pH-värden och att ha koll på pH är avgörande när det gäller att välja rätt rengöringsmedel för att få effekt och resultat på den utsatta miljö och yta som ska rengöras. 

Vad är pH-skalan?

pH-skalan berättar hur surt eller basiskt en lösning är och mäter balansen mellan vätejoner och hydroxidjoner. Det som avgör hur surt något är mängden vätejoner och hur basiskt det är baseras på mängden hydroxidjoner. Om en lösning är varken sur eller basisk kallas lösningen neutral, i dessa fall finns varken vätejoner och hydroxidjoner. När man pratar om rengöringsmedel benämner man basiskt som alkaliskt. 

Skalan har värden som stäcker sig från 0 till 14. Från 0 till 7 är pH-värdet surt. Det exakta neutrala värdet är pH 7. Mellan 7 till 14 är pH-värdet alkaliskt (basiskt). Från varje gradering ökar styrkan gånger tio från 7 åt båda hållen. 

Exempel

Välj rengöringsmedel med rätt pH 

Ju närmare 0 på skalan desto mer aggressiv är lösningen och kan orsaka skador vid användning på fel ytor. Detsamma gäller en hög alkalisk lösning, ju närmare 14 på skalan desto mer aggressiv. Det är därför viktigt att välja rätt rengöringsmedel för för rätt behov och yta. Vid extra tuff smuts kan ett mer aggressivt pH användas för att få en högre effekt. Ju längre från neutrala pH 7, högre eller lägre desto mer aggressivt är lösning.

Att tänka på - varning!

Tänk på att inte blanda rengöringsmedel med olika pH-värden. Starkt sura tillsammans med alkaliska lösningar kan reagera starkt och tillsammans bilda gifta gaser. Var försiktig och varsam för kontakt på hud och ögon.

Tillbaka till blogg
1 av 3